تبلیغات و بازاریابی اینترنتی

از دست دادن زمان در شرایط خاص ممکن است سرنوشت یک تجارت آنلاین را کاملا دگرگون سازد.
فرض کنید نمایشگاهی در پیش است که طی مدت زمانی کوتاه کاتالوگی زیبا و در خور, بایستی طراحی شود و در شرایط خاص نمایشگاه به دست بازدید کنندگان غرفه شما برسد. همین شرایط را در دنیای اینترنت در نظر بگیرید, وب سایتی طراحی شده است و بایستی در چند ساعت, روز و یا چند ماه آینده تعداد بازدیدکننده مناسبی را به وب سایت (همان غرفه نمایشگاهی) بکشانید.
بهترین روش سود بردن از هدفمندترین نوع تبلیغات اینترنتی یعنی سیستم تبلیغاتی گوگل ادوردز (Google Adwords) می باشد.


در عرض تنها چند دقیقه با کلمات کلیدی مورد نظر در بالاترین موقعیت نتایج جستجو ظاهر شوید.